Deelname en voorwaarden

SELECTIE

Wij streven naar een aanbod van professionele kwalitatieve, handmatig vervaardigde kunst en vormgeving. De organisatie behoudt zich het recht voor om een reservering, zelfs nadat het volledige reserveringsbedrag voldaan is, te weigeren. De organisatie heeft het recht om deze weigering zonder opgaaf van reden mede te delen.

INFORMATIE VOOR DE DEELNEMERS

Het gebeuren bestaat uit een presentatie van een veelsoortig aanbod op het gebied van de beeldende kunst in een uitvoering die voor een breed publiek toegankelijk is. Het tonen van technieken en het demonstreren ervan wordt bijzonder op prijs gesteld. Er dienen eigen werken te worden geëxposeerd.

LOCATIE

‘Kunstmarkt Voorburg’ vindt plaats, tijdens de Huygens Muziek Festival, in de Herenstraat en de Franse Kerkstraat & het nieuw te realiseren marktplein bij het station en in de romantische tuin van Huygens Museum Hofwijck.

OPBOUW

Deelnemers krijgen de beschikking over een metalen/houten marktkraam met witte luifel. De kraam is 2 meter lang. Het is niet toegestaan per auto de kunstwerken uit te laden in de straten: Franse Kerkstraat, Herenstraat en de Binnenplaats van Sweansteijn. De deelnemers dienen kunstwerken zelf te transporteren met behulp van een zelf meegenomen kruiwagen/fietsbak of iets dergelijks naar de toegewezen kraam. Dit kan vanaf halverwege de Franse Kerkstraat. U dient zelf voor stoelen te zorgen. Het is verstandig i.v.m. mogelijk winderig weer een (bij voorkeur helder, doorzichtig) plastic windscherm mee te brengen, en klemmen om de zeilen vast te zetten. Een achterscherm moet worden meegenomen. De marktkraam kan worden opgebouwd vanaf 9.00 en om 17:30 dient de kraam opgeruimd te zijn.

TIJDEN

‘Kunstmarkt Voorburg’ vindt plaats op zaterdag 25 mei 2013 vanaf 10.00 tot 16:30 uur.

DEELNAME

Deelnemers dienen voor 5 mei 2013 het inschrijfformulier in te sturen. Bevestiging van deelname is definitief nadat het verschuldigde bedrag is geïncasseerd. Een deelnemer kan ter plekke geweigerd worden indien het aangeboden werk werk niet strookt met de voorwaarden.

KOSTEN DEELNAME

De staangelden bedragen voor een 2 meter kraam € 60,-. Bij afzegging is het niet mogelijk staangeld te retourneren.

VERANTWOORDELIJKHEID

Kunstuitleen Voorburg handelt als intermediair tussen consument en deelnemer van Kunstmarkt Voorburg en is daarom niet aansprakelijk voor calamiteiten (zoals ongevallen, schade of diefstal) indien deze zich voordoen bij uitvoering van het evenement. Mocht kort voor of tijdens de Kunstmarkt besloten worden om deze af te lasten om redenen buiten de invloedsfeer of schuld van de organisatie (situaties van overmacht zoals extreme weersomstandigheden, schokkende gebeurtenissen) dan is het niet mogelijk Kunstuitleen Voorburg aansprakelijk te stellen voor gemaakte directe of indirecte (zoals verminderde/geen verkoop) kosten. De kraam dient verder netjes te worden achtergelaten. Restitutie van staangeld is niet mogelijk.

OPNAME INTERNETSITE

Alle deelnemers worden opgenomen in de deelnemerslijst van de internetsite www.kunstmarktvoorburg.nl

STROOMVOORZIENING

In de marktkramen is geen stroomvoorziening aanwezig.

PLAATSAANWIJZING

Door de organisatie wordt een definitieve indeling van “Kunstmarkt Voorburg” opgesteld. Aan de hand daarvan vindt de plaatsaanwijzing plaats. De kunstmarkt zal plaatsvinden in de Herenstraat, Franse Kerkstraat, de binnenplaats van Sweanensteijn en voor zover mogelijk op het nieuwe marktplein bij het Station Voorburg. We zorgen ervoor dat in elke stand de naam van de deelnemer komt te hangen, u kunt uw eigen kraam opzoeken en in gaan richten. De organisatie zal een plattegrond ontwerp maken en deze tevoren per e-mail onder de deelnemers verspreiden. Op het reserveringsformulier kunnen specifieke wensen worden aangegeven. De organisatie doet haar uiterste best om hier rekening mee te houden, maar kan niet garanderen dat de betreffende wens wordt ingewilligd.

PARKEREN

Parkeren kan onbeperkt en gratis bij racketcentre aan de Westvlietweg, op enkele minuten loopafstand van de Herenstraat. Er is rondom de kunstmarkt, zowel 2 uurs (blauwe zone) als een beperkt aantal ‘gewone’ parkeerplaatsen. Op 25 mei 2013 zijn de Franse Kerkstraat, Herenstraat en de binnenplaats van Sweanensteijn niet toegankelijk voor auto’s.

VERKOOP

Wanneer producten ter verkoop worden aangeboden dient de deelnemer de prijzen duidelijk aan te brengen. Niet geprijsde stukken worden geacht niet verkoopbaar te zijn gesteld.

Nieuwsbrief
Kunstuitleen Voorburg
ontvangen

* verplichte velden


Nieuwsbrief archief

Site by Alsjeblaft!